Algemene voorwaarden Virtual Reality Escape Avonturen

Town-Quest stelt diverse VR-Brillen, computers en accessoires ter beschikking voor tijdelijk gebruik binnen Town-Quest. Door bovengenoemde producten te gebruiken, gaat u (klant/groep) akkoord met deze algemene voorwaarden.

TOWN-QUEST INFORMATIE

 • Town-Quest
 • Wattstraat 13A, 2723 RA, Zoetermeer
 • Tel: +316 15908481
 • KVK: 68717679

Deze voorwaarden zijn van kracht, wanneer de klant de producten in gebruik neemt / gebruikt. Deze Voorwaarden zijn van kracht voor ieder lid van de groep die gebruik maken van de producten binnen Town-Quest.

AANSPRAKELIJKHEID KLANT/GROEP

Een VR Escape Avontuur is bindend zodra de klant/groep zijn of haar reservering heeft gemaakt in het door ons ter beschikking gestelde reservering systeem.

Is klant/groep niet instaat om op de gereserveerde datum en/of tijd aanwezig te zijn. Is het mogelijk om deze 48 uur voor aanvang kosteloos te verzetten. Binnen de 48 uur brengen wij €15,- administratie kosten in rekening. Town-Quest zal altijd samen met klant/groep zoeken naar een gepaste oplossing. Helaas geeft Town-Quest geen geld retour, wel is het mogelijk om de reservering te verplaatsen of om te zetten in een Kado Kaart.

Tijdens het bezoek van klant/groep aan Town-Quest:

 • Gebruik de producten veilig en verantwoord.
 • De klant/groep is hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gebruik, diefstal, en/of beschadiging van de producten van Town-Quest.
 • De klant/groep is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de producten. Town-Quest is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelopen letsel tijdens het in gebruik nemen van de producten. Dit komt omdat Town-Quest duidelijke instructies geeft op voorhand.
 • Bij diefstal, of beschadiging van de producten binnen Town-Quest. Brengt ondernemer bedragen in rekening van de door klant/groep gestolen, of beschadigde product(en).

Town-Quest verklaart bij in gebruik name van de desbetreffende producten, dat de producten in perfect werkende staat zijn.

Town-Quest maakt na ieder gebruik van de producten deze hygiënisch schoon.

Na het gebruik van de producten door klant/groep heeft Town-Quest het recht om binnen 3 uren telefonisch contact op te nemen met de klant. En zal Town-Quest aangeven of dat er sprake is van schade aan, diefstal, kwijt raken van en/of niet meer werken van de producten na het in gebruik nemen van de klant/groep.

DE KLANT/GROEP ZIJN/HAAR EIGEN RISICO VERKLARING

 • De klant/groep verklaart dat het gebruik van de producten van Town-Quest op eigen risico en voor eigen verantwoording zijn.
 • De klant/groep gebruikt de producten op een veilige en voorzichtige manier. Zoals Town-Quest vooraf heeft uitgelegd.
 • De klant/groep is verplicht tot het dragen van het hygiëne gezicht masker en zijn/haar handen grondig te wassen voor ingebruikname van de producten.
 • Klant/groep gaat akkoord met de genomen maatregelen en ziet deze als voldoende. Hierdoor is Town-Quest niet verantwoordelijk voor mogelijk opgelopen ziekte en/of dergelijke.
 • Heeft iemand van de groep koorts en/of griep verschijnselen, dienen jullie zorg te dragen tot het op de hoogte stellen van Town-Quest. Town-Quest zal kosteloos jullie reservering verplaatsen naar een later tijdstip.
 • Het is door de klant/groep niet toegestaan om te rennen tijdens het dragen van de VR-bril. Dit is niet nodig voor ervaringen in VR.
 • Virtueel klimmen in onze VR Escape Avonturen (indien van toepassing) dient rustig te worden gedaan door klant/groep.
 • Het is niet toegestaan dat de klant met zijn/haar lichaam, ledematen en/of de producten zich buiten het virtuele blauwe raster te begeven. Mogelijke schade en/of letsel zijn voor rekening van klant/groep.
 • Het is niet toegestaan dat de klant/groep onder invloed is van drugs en/of alcohol tijdens het in gebruik nemen van de producten.

AANSPRAKELIJKHEID VAN TOWN-QUEST

 • Town-Quest is niet aansprakelijk zijn voor enige (in)directe schade, persoonlijke blessures en/of schade van eigendom wat kan gebeuren met het in gebruik nemen van de producten van Town-Quest.
 • Klant/groep stelt Town-Quest, of elke vertegenwoordiger die namens Town-Quest handelt, vrij van alle claims, eisen en schades. Zowel fysiek als mentaal.
 • De klant/groep gaat hierbij akkoord zich te houden aan alle voorwaarden, instructies en regels.
 • Town-Quest heeft zorg gedragen om vóór het bezoek van klant/groep alle apparatuur en contact objecten hygiënisch schoon te maken. En voldoende maatregelen te hebben getroffen. Hierdoor is zij niet aansprakelijk voor dergelijke claims.