Town-Quest stelt een VR Helm met accessoires ter beschikking voor tijdelijk thuisgebruik. Door bovengenoemde producten te gebruiken, gaat u (klant) akkoord met deze algemene voorwaarden.

Town-Quest informatie

 • Town-Quest
 • Wattstraat 13A, 2723 RA, Zoetermeer
 • Tel: +316 15908481
 • KVK: 68717679

Deze voorwaarden zijn van kracht, wanneer de klant de producten in gebruik neemt / gebruikt. Maar zijn ook van kracht wanneer andere personen in uw huishouden deze producten gebruikt. Dit heeft als gevolg dat de Voorwaarden van kracht zijn voor ieder lid van deze groep die gebruik maken van de producten van Town-Quest.

Het is niet toegestaan om de producten buitens huis te gebruiken.

Aansprakelijkheid Klant

Gebruik de producten veilig en verantwoord.

 • De Klant is hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gebruik, verlies, diefstal, of beschadiging van de geleverde producten van Town-Quest.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de producten. Town-Quest is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelopen letsel tijdens het in gebruik nemen van de producten. Dit komt omdat Town-Quest geen volledig overzicht kan bieden bij u thuis. De klant is hierdoor ook verantwoordelijk voor een ieder persoon in uw huishouden die ook de producten van Town-Quest in gebruik nemen.
 • Voor wat betreft de door de Klanten te gebruiken producten geldt dat het volgende bedragen dienen te worden vergoed bij verlies, diefstal, of beschadiging van het betreffende materiaal:
 • Town-Quest raad aan niet de volle 3 uur de producten te dragen, neem ook voldoende pauze tussendoor. De wireless accu werkt tot +/- 2 uur, wij raden dan ook aan om tijdens deze pauze de accu te laden met de bijgeleverde adapter. Houd daarom de accu percentage in de gaten door even in het menu te kijken.
 • Doorspelen aan de adapter is mogelijk. Maar de klant is dan wel verplicht rekening te houden dat hij/zij verbonden is aan een snoer naar het netstroom.
 • Town-Quest raad aan wanneer er verschijnselen zijn van motion sickness of dergelijke andere klachten niet 3 uur achter elkaar de producten te gebruiken, de ogen even te sluiten en/of helemaal te stoppen. Veel ervaringen zijn ontworpen om deze klachten nihil te houden, het kan dus ook helpen om een andere ervaring te kiezen.
  Veel ervaringen bieden wel settings om deze klachten te voorkomen. De klant is zelf verantwoordelijk om naar deze settings te kijken, en zo waar aan te passen.

Town-Quest verklaart bij iedere levering van de producten, dat de producten in perfect werkende staat zijn. (de klant mag zelf aangeven dit tijdens de overhandiging samen met Town-Quest controleren)

Town-Quest maakt na ieder gebruik van de producten deze hygiënisch schoon.

Town-Quest kan niet beloven dat jouw opgeslagen ervaringen de volgende keer nog aanwezig zijn op de producten.

Ontstaat er schade aan, is er sprake van diefstal, kwijt raken van en/of werken de producten niet meer na het in gebruik nemen van klant, is de klant één of meerde van hieronder genoemde bedrag(en) verschuldigd aan Town-Quest.

Oculus Quest Headset €600,-
Oculus Quest Controller €80,- per Controller
Oculus Quest 15 W USB-C-stroomadapter €20,-
Oculus Quest Hard case €50,-

Na het ophalen heeft Town-Quest het recht om binnen 3 uren telefonisch contact op te nemen met de klant. En zal Town-Quest aangeven of dat er sprake is van schade aan, diefstal, kwijt raken van en/of niet meer werken van de producten na het in gebruik nemen van de klant.

De klant zijn/haar eigen risico verklaring

 • De klant verklaart dat het gebruik van de producten van Town-Quest op eigen risico en voor eigen verantwoording zijn.
 • De klant gebruikt de producten op een veilige en voorzichtige manier.
 • De klant dient zelf zorg te dragen voor een veilig (leeg) speelgebied.
 • De klant is verplicht tot het dragen van bijgeleverde hygiëne masker en zijn/haar handen grondig te wassen voor ingebruikname van de producten.
 • Het is door de klant niet toegestaan om te rennen. Dit is niet nodig voor ervaringen in VR.
 • Het is niet toegestaan dat de klant met zijn/haar lichaam, ledematen en/of de producten zich buiten het zelfgemaakte digitale blauwe raster te begeven. (ook wel zelf gemaakte digitale Guardians genoemd)
 • Het is niet toegestaan dat de klant onder invloed is van drugs en/of alcohol tijdens het in gebruik nemen van de producten.

Aansprakelijkheid van Town-Quest

 • Doordat Town-Quest geen directe zicht/controle heeft over de klant die de producten in gebruik neemt, zal Town-Quest niet aansprakelijk zijn voor enige (in)directe schade, persoonlijke blessures en/of verlies van eigendom wat kan gebeuren met het in gebruik nemen van de producten van Town-Quest.
 • U stelt Town-Quest, of elke vertegenwoordiger die namens Town-Quest handelt, vrij van alle claims, eisen en schades. Zowel fysiek als mentaal.
 • De klant gaat hierbij akkoord zich te houden aan alle voorwaarden, instructies en regels.